Allt Om Nvivo 9

Allt Om Nvivo 9 PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1446707326
Size: 33.84 MB
Format: PDF, Docs
Category : Computers
Languages : sv
Pages : 278
View: 4663

Get Book


Allt Om Nvivo 9

by Bengt Edhlund, Allt Om Nvivo 9 Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Allt Om Nvivo 9 books, En handledning som gor dig van med nya NVivo 9. Steg-for-steg instruktioner varvas med kommentarer som forklarar de begrepp som anvands inom den kvalitativa forskningen. NVivo 9 ar en vidareutveckling av NVivo 8 och ar helt anpassad till modern Windows-miljo. NVivo 9 klarar alla sprak och alla alfabet som Windows stoder. Kommandon, dialogrutor och hjalpfunktioner finns nu pa engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, japanska och mandarin. NVivo kan importera, koda och lanka Word-filer, PDF: er, audio-, video- och bildfiler. Flera kategorier av noder kan skapas: hierarkiska noder, relationsnoder och matriser. Att stalla fragor forklaras noggrant och hur man drar nytta av sparade resultat. Infor presentationer och inom gruppens diskussioner kan man skapa bade rapporter, flodesdiagram och annan grafik. Boken kan anvandas som kurslitteratur och sjalvstudier. En omfattande men tydlig innehallsforteckning, ordlista och index gor att det gar latt att hitta losningen pa de problem som kan dyka uppAllt Om Nvivo 10

Allt om NVivo 10 PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1300185163
Size: 24.29 MB
Format: PDF, ePub
Category : Science
Languages : sv
Pages : 356
View: 3313

Get Book


Allt Om Nvivo 10

by Bengt Edhlund, Allt Om Nvivo 10 Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Allt Om Nvivo 10 books, Allt om NVivo 10 ar var kompletta handbok for varldens popularaste programvara for kvalitativ analys. Boken har tva forfattare. Bengt Edhlund ar larare med mangarig erfarenhet av att undervisa och skriva om forskarens mest anvandbara programvaror. Allan McDougall har arbetat med NVivo 8, NVivo 9 och NVivo 10 som kvalitativ forskare och doktorand inom halsovarden. Vi har tillsammans skrivit denna bok med lattfattliga instruktioner och goda rad till bade nyborjare och mera erfarna anvandare . Vi har sokt skapa funktionsblock av denna programvara som kan beskrivas steg for steg. Vi har ocksa velat beskriva hur man anvander NVivo 10 i samarbete i projektgrupp. Hoppas du som lasare kommer att ha nytta och noje av denna bok. Du ar valkommen att kontakta oss narhelst du kanner behov darav pa: [email protected]Allt Om Nvivo 12 F R Mac

Allt om NVivo 12 f  r Mac PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 0359561713
Size: 52.91 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : sv
Pages : 234
View: 4012

Get Book


Allt Om Nvivo 12 F R Mac

by Bengt Edhlund, Allt Om Nvivo 12 F R Mac Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Allt Om Nvivo 12 F R Mac books, Allt om NVivo 12 f?r Mac (f?r version 12.4.0) ?r v?r kompletta handbok f?r v?rldens popul?raste programvara f?r kvalitativ analys. Boken har tv? f?rfattare. Bengt Edhlund ?r l?rare med m?ng?rig erfarenhet av att undervisa och skriva om forskarens mest anv?ndbara programvaror. Allan McDougall har arbetat med NVivo som kvalitativ forskare och doktorand inom h?lsov?rden. Vi har tillsammans skrivit denna bok med l?ttfattliga instruktioner och goda r?d till b?de nyb?rjare och mera erfarna anv?ndare. Vi har s?kt skapa funktionsblock av denna programvara som kan beskrivas steg f?r steg. Hoppas du som l?sare kommer att ha nytta och n?je av denna bok. Du ?r v?lkommen att kontakta oss n?rhelst du k?nner behov d?rav p?: [email protected]Allt Om Nvivo 12

Allt om NVivo 12 PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1387755196
Size: 42.47 MB
Format: PDF, Mobi
Category :
Languages : sv
Pages : 402
View: 4280

Get Book


Allt Om Nvivo 12

by Bengt Edhlund, Allt Om Nvivo 12 Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Allt Om Nvivo 12 books, Allt om NVivo 12, 1: a upplagan fsr NVivo version 12.5.0, Sr vOEr kompletta handbok fsr vSrldens populSraste programvara fsr kvalitativ analys. Boken har tvOE fsrfattare. Bengt Edhlund Sr lSrare med mOEngOErig erfarenhet av att undervisa och skriva om forskarens mest anvSndbara programvaror. Allan McDougall har arbetat med NVivo som kvalitativ forskare och doktorand inom hSlsovOErden. Vi har tillsammans skrivit denna bok med lSttfattliga instruktioner och goda rOEd till bOEde nybsrjare och mera erfarna anvSndare. Vi har sskt skapa funktionsblock av denna programvara som kan beskrivas steg fsr steg. Vi har ocksOE velat beskriva hur man anvSnder NVivo 12 i samarbete i projektgrupp. Hoppas du som lSsare kommer att ha nytta och nsje av denna bok. Du Sr vSlkommen att kontakta oss nSrhelst du kSnner behov dSrav pOE [email protected]Allt Om Nvivo 8

ALLT OM NVIVO 8 PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1409229289
Size: 63.96 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : sv
Pages : 240
View: 6290

Get Book


Allt Om Nvivo 8

by Bengt Edhlund, Allt Om Nvivo 8 Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Allt Om Nvivo 8 books, En handledning som gör dig vän med nya NVivo 8. Steg-för-steg instruktioner varvas med kommentarer som förklarar de begrepp som används inom den kvalitativa forskningen. NVivo 8 är en vidareutveckling av NVivo 7 och är helt anpassad till modern Windows-miljö. NVivo 8 klarar alla språk och alla alfabet som Windows stöder. Kommandon, dialogrutor och hjälpfunktioner finns nu på engelska, spanska och mandarin. NVivo kan importera, koda och länka Word-filer, PDF:er, audio-, video- och bildfiler. Flera kategorier av noder kan skapas: fria noder, trädnoder, typfall, relationsnoder och matriser. Att ställa frågor förklaras noggrant och hur man drar nytta av sparade resultat. Inför presentationer och inom gruppens diskussioner kan man skapa både rapporter, flödesdiagram och annan grafik. Boken kan användas som kurslitteratur och självstudier. En omfattande men tydlig innehållsförteckning, ordlista och index gör att det går lätt att hitta lösningen på de problem som kan dyka upp.Nvivo 9 Essentials

Nvivo 9 Essentials PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1446707628
Size: 42.98 MB
Format: PDF, Docs
Category : Computers
Languages : en
Pages : 278
View: 2847

Get Book


Nvivo 9 Essentials

by Bengt Edhlund, Nvivo 9 Essentials Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Nvivo 9 Essentials books, A user guide that helps you gain a better understanding of the new NVivo 9. Step-by-step instructions are combined with helpful comments to explain the terms used within qualitative analysis. NVivo 9 is a further development of Nvivo 7 and 8 and consistent with the Windows standard. NVivo 9 can handle all languages and alphabets supported by Windows. User interfaces in English, German, French, Portuguese, Spanish, Japanese and Mandarine. NVivo can import, code, and link Word files, PDFs, audio-, video- and picture files. Several categories of nodes can be created: Hierachical nodes, Relationships, and Matrices. The query methods are clearly explained and how to use the saved results. You can also create Graphical Models, Charts, Tree Maps, Word Trees and other visualizations like Cluster analysis. This book can be used as course literature or for self-teaching. A comprehensive yet clear list of contents, glossary, and index ensures the ease of finding the solution to problems that may occur.All About New Nvivo Windows

All about New NVivo Windows PDF
Author: Bengt M. Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 9781716747571
Size: 74.21 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : en
Pages : 410
View: 4891

Get Book


All About New Nvivo Windows

by Bengt M. Edhlund, All About New Nvivo Windows Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download All About New Nvivo Windows books, All about New NVivo Windows, 1st Edition, is our comprehensive guide to the world's most popular qualitative data analysis software. This book has two authors. Bengt Edhlund is a software trainer with decades of experience teaching and writing about research software. Allan McDougall has worked with NVivo as a qualitative health researcher and doctoral student. We have co-authored this book to provide instruction to NVivo users of all skill levels and experience with both qualitative data analysis and qualitative research methods will benefit from this book. We break down the functional components of this intricate software. We also strive to provide practical, anecdotal advice for using NVivo for every stage of your research project. Further, we strive to provide advice on using NVivo in a collaborative environment. A topic on which we are aware many of our colleagues are interested. Please enjoy our book and feel free to contact us at any time at: [email protected]Nvivo 10 Essentials

NVivo 10 Essentials PDF
Author: Bengt Edhlund
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1300041323
Size: 38.99 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Science
Languages : en
Pages : 355
View: 7763

Get Book


Nvivo 10 Essentials

by Bengt Edhlund, Nvivo 10 Essentials Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Nvivo 10 Essentials books, NVivo 10 Essentials is our comprehensive guide to the world's most popular qualitative data analysis software. This book has two authors. Bengt Edhlund is a software trainer with decades of experience teaching and writing about research software. Allan McDougall has worked with NVivo 8, NVivo 9, and NVivo 10 as a qualitative health researcher and doctoral student. We have co-authored this book to provide instruction to NVivo users of all skill levels and experience with both qualitative data analysis and qualitative research methods will benefit from this book. We break down the functional components of this intricate software. We also strive to provide practical, anecdotal advice for using NVivo 10 for every stage of your research project. Further, we strive to provide advice on using NVivo 10 in a collaborative environment. A topic on which we are aware many of our colleagues are interested. Please enjoy our book and feel free to contact us at any time at: [email protected]Research Methods And Methodologies In Education

Research Methods and Methodologies in Education PDF
Author: James Arthur
Publisher: SAGE
ISBN: 1446289400
Size: 68.49 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Education
Languages : en
Pages : 456
View: 2509

Get Book


Research Methods And Methodologies In Education

by James Arthur, Research Methods And Methodologies In Education Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Research Methods And Methodologies In Education books, 'This work will be of immense value to those who are undertaking a significant post-graduate research study in Education. The array of impressive contributors writes in an accessible and clear manner, and brings the attention of the reader to both technical and conceptual terms. This book certainly will be an addition to my own reference library' - Susan Groundwater-Smith, Faculty of Education and Social Work, University of Sydney This straightforward and jargon-free book will provide students with the theoretical understandings, practical knowledge and skills they need to carry out independent research. The international contributors identify key research methodologies, data collection tools and analysis methods, and focus on the direct comparisons between them. Each chapter sets out the strengths and weaknesses of a key research method by: identifying specific research designs presenting a series of relevant data collection tools highlighting which analytical methods which can be used. The chapters cover the full range of methods and methodologies, including internet research, mixed methods research and the various modes of ethnographic research. Additional online materials are also available including links to useful journal articles enabling further reading and exploration of each chapter. This is a key book for M-level students and other postgraduates within Education and Educational Research Methods courses. James Arthur is Head of School and Professor of Education and Civic Engagement at the University of Birmingham, UK. Michael J. Waring is a Senior Lecturer in the School of Sport, Exercise and Human Sciences at Loughborough University, UK. Robert Coe is Professor in the School of Education and Director of the Centre for Evaluation and Monitoring (CEM), Durham University, UK. Larry V. Hedges (PhD) is Board of Trustees Professor of Statistics and Social Policy, at the Institute for Policy Research, Northwestern University, US.